Farma Prčice - živočišná výroba

domů

Chovatelská činnost v Prčici

Naše živočišná výroba je soustředěna do zemědělského komplexu na farmu v Prčici. Zde jsou umístěny veškeré ustajovací kapacity jak pro skot tak pro prasata a zároveň jsou zde umístěny i skladovací prostory pro objemná krmiva , siláž, senáž a dále stavby pro skladování hnoje a močůvky.

Veškeré ustajovací kapacity prošly celkovou rekonstrukcí. Jednak z vlastních prostředků, ale také z prostředků  fondů EU. Ustájení splňuje veškeré požadavky na moderní ustájení, a to zejména  s ohledem na  welfere zvířat .

Vzhledem k tomu, že naše výroba siláže i senáže je větší než spotřeba , nabízíme každoročně cca 50 vagonů siláže a senáže k prodeji / např.pro chovatele skotu, majitele bioplynek/. 

Naše firma se v živočišné výrobě věnuje především chovu skotu bez tržní produkce mléka.

V roce 2013 jsme zrekonstruovali staré silážní žlaby na faremní sklad chlévské mrvy.

V květnu 2014 jsme skolaudovali a uvedli do provozu novostavbu pro výkrm býků.

V roce 2020 a 2021 jsem zrekonstruovali dvě stodoly pro chov skotu.

 Průměrné stavy skotu jsou :

  • Krávy             111 ks
  • Jalovice         137 ks
  • Býci výkrm     110 ks
  • Telata               80 ks

 

stranka Naše telata(120x90) stranka býk(120x90) stranka Stáje(120x90)

Prodej hovězího realizujeme přes naše smluvní odběratele !  

 

Chov prasat  

Naše firma, se  zabývala odchovem selat a výkrmem prasat /cca 4000 ks za rok/ . Ještě v roce 2010 jsme vykrmili a dodali na trh 650 ks, ale v důsledku nepříznivých výkupních cen byla výroba prasat zastavena .

hlavní nabídka

další nabídka

certifikáty

naši partneři

prcice.eu (2010-2023)