Farma Prčice - Modernizace posklizňové linky

domů

stranka OP PIK publicita(1600x500)

Název projektu: Modernizace posklizňové linky

Číslo projektu:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011463

 

Popis projektu:  Projekt "Modernizace posklizňové linky" je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti posklizňové linky. Prostřednictvím projektu dojde k výměně sušárny, dopravních cest, ke změně topného média na zemní plyn a rekonstrukce elektroinstalace. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší

 

hlavní nabídka

další nabídka

certifikáty

naši partneři

prcice.eu (2010-2024)