Farma Prčice - myslivost

domů

Firma má pronajatu honitbu od HS Prčice, která se nachází v okolí města Sedlec-Prčice v nadmořské výšce cca 400 m.

Celková výměra honitby je 956 ha a skládá se z :

  • 803,-ha   zemědělská půda
  • 48,-ha     lesní půda
  • 19,-ha     vodní plocha
  • 86,-ha     ostatní pozemky

 

Pro zvýšení úživnosti a zlepšení chovatelských podmínek v honitbě jsme vytvořili biopásy o celkové výměře 15,-ha , políčka pro zvěř o výměře 5,-ha a dále provádíme výsadbu remízků.

Stavy některých druhů zvěře v honitbě podle jarního sčítání :

  • srnčí          -   80 ks
  • zajíc          -    50 ks
  • bažant       -   55 ks
  • koroptev    -     6 ks

Předmětem lovu v honitbě je zvěř srnčí , bažant, kachna divoká, zvěř černá a  zvěř škodná.

Veškerá lovná zvěř je pouze zvěř divoká , nikoliv polodivoké chovy!

 

Od roku 2013 máme pronajatu druhou honitbu od HS Č. Merán , která se nachází v nmv  cca 600 m a rozkládá se mezi obcemi Jetřichovice a Vrchotice. Celková výměra je 726 ha a skládá se z :

                                                           * 427,- ha   les

                                                           * 243,-ha   pole

                                                           *   20,-ha   voda

                                                           *   36,-ha   ostatní pozemky

 

Stavy některých druhů zvěře dle jarního sčítání :

                                             

                                                           * srnčí      - 40 ks

                                                           * zajíc       - 15 ks  

                                                           * kachna   - 50 ks

 

Nejčetnějším úlovkem v honitbě Č.Merán je zvěř černá , následuje zvěř srnčí .

 

Farma každoročně pořádá v honitbě několik společných akcí a to především hony na divoké

kachny, bažanty, akce "posedy" atd., kterých se účastní zaměstnanci firmy i naši myslivečtí

přátelé. V honitbě Č.Merán pořádáme několik tradičních naháněk na černou a škodnou s účastí našich hostů a přátel za dodržení mysliveckých zvyků a tradic , včetně poslední leče na zámku v Prčici.

 

výřad - pocta padlé zvěřistranka černá na výřadu(120x90)aportovaný bažantbažant na výřadu

 

Dále se intenzivně věnujeme lovu škodné zvěře, vytvořili jsme v honitbě několik

umělých nor a zakoupili lapací zařízení /betonové nory, drátěné lapáky/, především pro lov lišek a kun.

Další formou lovu , jsou individuální lovy a to především na srnčí zvěř a zvěř černou.

Tak jako v celé republice i v našich honitbách máme velké problémy s přemnoženou černou , která dělá na zemědělských pozemcích a dobné zvěři včetně srnčího značné škody !

Naším hlavním cílem, je především chov drobné  zvěře , vytvoření optimálního prostředí v honitbě pro zvěř a vyvážený vztah k životnímu prodtředí v součinnosti se zemědělskou výrobou a lesnictvím.

 

hlavní nabídka

další nabídka

certifikáty

naši partneři

prcice.eu (2010-2023)